Política de privacitat

RGPD i privacitat

El Reglament general de protecció de dades (RGPD) (UE)/679 va entrar en vigor el 25 de maig del 2018 de conformitat amb els reglaments europeus i dóna a tots els ciutadans de la Unió Europea i de l’Àrea Econòmica Europea un major control de les seves dades personals.

A partir d’ara, les empreses i les entitats corporatives similars hauran de rebre consentiment per aconseguir dades i hauran de ser transparents pel que fa a totes les formes de dades que processen i emmagatzemen, ja siguin de caire personal o anonimitzades. D’altra banda, tots els ciutadans tenen dret a accedir a les seves dades que han estat recollides per qualsevol entitat i podem limitar o revocar l’accés d’aquesta entitat en qualsevol moment. Tots els processos empresarials hauran de dissenyar-se amb els nivells més elevats possibles de seguretat per tal de garantir que no hi hagi fuites de dades personals ni que aquestes quedin exposades a parts externes sense consentiment previ.

A Blexr complim escrupolosament amb totes les disposicions del RGPD i garantim que duem a terme totes les accions necessàries per garantir que tothom amb algun tipus d’afiliació a Blexr i a la pàgina web de Blexr –ja sigui candidat a una oferta laboral o visitant–  vegi com la seva privacitat és respectada i les seves dades, protegides.

Aquesta pàgina recull un resum detallat del tipus de dades que recollim, de com les processem i les guardem, i de quins drets teniu en matèria de RGPD pel que fa a les dades personals que recull Blexr.

Acrònims que s’utilitzen en aquesta pàgina

RGPD – Reglament general de protecció de dades
Reglament de la UE que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018. El principal objectiu del RGPD és dotar als ciutadans de la UE i de l’AEE de més control i més protecció de les dades referides a ells que recullen entitats corporatives. Podeu llegir més informació sobre el RGPD aquí: https://www.eugdpr.org/

RPD – Responsable de la protecció de les dades
En línia amb el respecte del RGPD, totes les empreses han de comptar amb un Responsable de la protecció de les dades. Les persones que assumeixen aquest paper són responsables de supervisar la protecció de totes les dades personals que es processen a la empresa. Els Responsables de la protecció de les dades haurien de ser el primer punt de contacte dels usuaris que tenen preguntes o preocupacions sobre les seves dades personals.

DNT Desactivació de rastreig
Si no voleu que es faci un seguiment de la vostra activitat quan navegueu per Internet teniu el dret i la capacitat d’activar la funció de rastreig al vostre navegador, que alertarà tots els llocs que visiteu.

Sobre Blexr i la pàgina web

Si voleu obtenir un resum més complet de les dades que recollim, de com les processem i per què voldríem emmagatzemar-les, és molt important que primer entengueu qui som, què fem i quin és el paper d’aquesta pàgina web pel que fa a la nostra activitat general.

Google Analytics
Google Inc.

Descripció
Google Analytics és un conjunt d’eines que recullen i utilitzen informació per fer-ne investigació estadística, per fer-ne un seguiment per publicitat online i també per tasques d’optimització.

Quin us en fem
Utilitzem Google Analytics per poder optimitzar el disseny de la nostra web, per obtenir informació de funcions populars, identificar tendències d’utilització, fer un seguiment del lliurament del nostre contingut promocional i, de manera més general, conèixer millor el nostre mercat pel que fa a la distribució geogràfica, la demografia i els patrons d’ús.

Base legal
La nostra base legal per utilitzar aquest script a la nostra pàgina web és un interès empresarial legítim.
Si no féssim servir Google Analytics no podríem actualitzar constantment la pàgina web per garantir que us oferim els millors serveis possibles en relació amb la competència. Totes les dades que ens aporta aquest script o bé són anònimes o bé pseudoanònimes i com a tals tenen una funció estrictament vinculada a la recerca que duem a terme per poder millorar contínuament els nostres serveis.
Podeu renunciar en qualsevol moment al nostre tipus de seguiment amb la funció DNT del vostre navegador, o si instal·leu el complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics.

Dades recollides
Anònimes
Visualitzacions d’anuncis, analítiques, informació del navegador, dades de cookies, data/hora, dades demogràfiques.
Tipus de maquinari/programari, proveïdor de serveis d’internet, visualitzacions de pàgines, dominis publicats.

Pseudònimes
Historial de cerques, dades d’ubicació

Informació de caràcter personal
Adreça IP, ID de dispositiu únic

Intercanvi de dades
Google pot compartir amb tercers dades agregades, dades anònimes i dades PII, però no pot compartir-les amb nosaltres.
La informació personal també es pot compartir amb tercers.

Retenció de dades
Les vostres dades es guarden de manera indefinida

Informació de contacte
Privacy Matters
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA, 94043,
USA
https://support.google.com/cloud/contact/dpo

Blexr és una empresa de màrqueting de rendiment establerta l’any 2015 i que centra la seva activitat en l’iGaming, Forex i opcions binàries. Aquesta és la nostra pàgina web corporativa i la utilitzem amb dos propòsits principals: anunciar els nostres serveis a possibles clients i comunicar les ofertes de feina disponibles.

Estructura bàsica de l’empresa – info [at] blexr [dot] com

Informació del RPD – dpo [at] blexr [dot] com

Informació de contacte – hr [at] blexr [dot] com

Quines dades emmagatzemem

A Blexr, les dades que recollim són de dues categories d’usuari: usuaris que simplement visiten la web i usuaris que es presenten a una oferta laboral o que es posen en contacte amb nosaltres directament mitjançant la web. En aquesta secció expliquem els diferent tipus de dades que rebem en funció de l’activitat de l’usuari a la pàgina web de Blexr.

Si sou visitants:

Recollim dades dels visitants per poder fer un seguiment de les mètriques de la nostra població, que és una documentació detallada de quants usuaris i de quin tipus visiten la nostra pàgina web. Garantim als usuaris que totes les dades d’aquesta categoria són completament anònimes i, per tant, no són personals.

Amb aquesta finalitat executem scripts d’una quantitat seleccionada de proveïdors tercers a la nostra pàgina web, i això ens permet obtenir informació més detallada de les mètriques de la nostra població. Cal destacar que tota la informació a la qual tenen accés aquests proveïdors és totalment anònima i no compromet de cap manera ni la identitat ni les dades personals de cap persona que visiti la nostra pàgina web. Si sou usuaris de www.blexr.com assumim que accepteu que aquests proveïdors accedeixin a les vostres dades anonimitzades de la manera com es descriu a continuació.

Botó de Twitter i Twitter Syndication
Twitter Inc.

Descripció
El botó de Twitter i Twitter Syndication són dos canals socials que pertanyen a Twitter. Quan utilitzeu el botó o el widget de Twitter (fer tweet i compartir), Twitter rep informació sobre vosaltres i es guarda una cookie de Twitter al vostre dispositiu.

Quin us en fem
Twitter utilitza la informació que rep d’aquest botó seu i dels seguidors de sindicació per personalitzar el contingut de màrqueting que us mostra, com ara anuncis personalitzats. Twitter també utilitza les dades amb les finalitats que es descriuen en la seva política de privacitat, la qual es pot consultar en l’enllaç que es proporciona a cotinuació. Entre aquests fins s’inclou la venda de dades agregades a tercers.

Base Legal
El nostre fonament jurídic per utilitzar aquests scripts a la nostra pàgina web és el nostre interès legítim. Part de la nostra estratègia de màrqueting implica utilitzar màrqueting de pagament per clic i el cost facturable d’aquest no es pot estimar amb cap nivell de precisió raonable sense cap forma de seguiment. Nosaltres no rebem cap dada personal a través d’aquest script, tot i que Twitter sí podria identificar-vos personalment https://twitter.com/privacy?lang=ca Les dades que pot rebre Twitter són les següents: adreça IP, tipus de navegador, sistema operatiu, tipus de maquinari, proveïdor de servei d’internet, historial de cerques, pàgina web de referència, pàgines visitades, ubicació, el vostre operador de telefonia mòbil, informació del dispositiu (dispositiu i ID de les aplicacions), paraules de cerca i informació de cookies. Twitter també rep dades de registre quan feu clic, visualitzeu o interactueu amb enllaços de la pàgina web de Twitter o a través dels seus serveis, com per exemple els enllaços d’aplicacions terceres.

Dades recollides
Anònimes
Analítiques, informació del navegador, dades de cookies, dia/hora, dades demogràfiques, tipus de maquinari/programari, proveïdor de serveis d’internet, dades d’interacció, visualitzacions de pàgines.

Pseudònimes
Historial de cerques, dades d’ubicació

Informació personal
Adreça IP, ID del dispositiu, nom, adreça, número de telèfon, adreça de correu electrònic, inici de sessió, informació financera

Compartir dades
Les dades agregades, anònimes i personals, es comparteixen amb tercers. També es comparteixen amb tercers categories especials de dades.

Retenció de dades
El vostre període de retenció de dades depèn de la configuració del vostre perfil de Twitter. Poseu-vos en contacte amb Twitter per rebre’n més informació.

Informació de contacte
Twitter Inc.
1355 Market Street,
Suite 900,
San Francisco, CA, 94103,
California
USA
privacy [at] twitter [dot] com

Si us presenteu a una oferta de feina/us poseu en contacte amb nosaltres:

Recollim les dades personals necessàries que ens permetin avaluar les vostres credencials com a persona que opta a una feina a Blexr, i també per estar en contacte en les diferents fases del procés de selecció. Les dades personals a les quals tindrem accés són les següents: nom, cognoms, correu electrònic, perfil de LinkedIn, i també el vostre CV i tota la informació que contingui. Per exemple, si al vostre currículum hi consta la vostra adreça postal i el vostre número de telèfon, nosaltres també tindrem accés a aquestes dades. També tindrem accés a tots els comentaris o negociacions salarials que aporti la persona encarregada de la contractació. Tota la informació anterior queda restringida al personal autoritzat, com es descriu a continuació.

Aplicació: Analítiques internes
Tipus de dades: Anonimitzades
Dades personals processades: N/A
Qui pot accedir a les meves dades? Equip de producte
Període de retenció: Indefinit
Qui recull les dades: Blexr.com

Aplicació: Google Analytics
Tipus de dades: Anonimitzades
Dades personals processades: N/A
Qui pot accedir a les meves dades? Equip de producte
Període de retenció: Indefinit
Qui recull les dades: Google Analytics

Aplicació: Campanya activa
Tipus de dades: Dades personals
Dades personals processades: Adreça de correu electrònic
Qui pot accedir a les meves dades? Correu del responsable de màrqueting i personal de la campanya activa 
Període de retenció: Fins que us doneu de baixa
Qui recull les dades: S’envia des de Blexr.com a la campanya activa a través d’un túnel segur


Com processem i guardem les vostres dades

El nostre personal segueix i manté uns procediments estrictes pel que fa al processament i l’emmagatzematge de les dades dels usuaris de la nostra pàgina web, de les persones que responen a les ofertes de feina i de qualsevol altra persona que es posi en contacte o que tingui qualsevol altra vinculació amb Blexr.

Cal destacar que només tenen accés a les dades les persones que necessiten tenir-ne coneixement i que així ho sol·liciten pel desenvolupament de les seves activitats professionals a Blexr. Totes les persones que hi tenen accés han rebut formació i segueixen els procediments de processament de dades amb el rigor que cal esperar i de conformitat amb les disposicions del RGPD i qualsevol altra llei de protecció de dades.

A continuació oferim un resum de tots els procediments que duem a terme quan processem i guardem dades personals i anonimitzades en diferents contextos.

Dades de candidats a una oferta laboral

Els candidats poden enviar les seves dades personals a Blexr de diferents maneres: a través del portal de la pàgina d’Ofertes de feina de Blexr, amb un correu electrònic directe a la bústia de l’empresa, mitjançant una agència de contractació tercera, i a través de LinkedIn.

Si un usuari vol presentar la candidatura directament a través de la pàgina web de Blexr s’ha d’adreçar a la pàgina d’ofertes i seleccionar l’oferta corresponent. Abans d’enviar qualsevol tipus d’informació personal, com ara el nom i cognoms, l’adreça de correu electrònic i el CV, els usuaris han de llegir totes les seccions de la pàgina de Política de privacitat i indicar que així ho han fet.

Quan hagin presentat la candidatura a través de la pàgina web, les dades personals de l’usuari s’envien directament a la bústia de correu de Blexr. Si un usuari envia el seu CV i/o el seu perfil de LinkedIn directament a careers [at] blexr [dot] com, les seves dades personals s’envien directament a la bústia de correu de Blexr.

Si un usuari presenta la seva candidatura mitjançant un agent tercer, com ara una agència de contractació, confiem en què l’usuari mateix haurà acceptat aportar les seves dades personals a l’agència. Nosaltres exigim que totes les agències que treballen amb nosaltres respectin el RGPD i puguin aportar una prova del consentiment del candidat abans de fer-nos arribar la seva informació personal. En cas contrari, les dades del candidat seran eliminades completament el dia següent de la seva recepció.

Si un usuari presenta la seva candidatura a Blexr a través del portal de LinkedIn, ha d’acceptar que les seves dades de LinkedIn es descarreguin gratis en forma de plantilla.

A menys que s’indiqui explícitament el contrari, totes les dades relatives al procés de selecció es mantenen de forma indefinida a menys que l’usuari sol·liciti expressament que Blexr les elimini. Això ens permetrà tornar a avaluar qualsevol candidat o candidata més tard, fins i tot per altres ofertes que hi pugui haver disponibles més endavant. Podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment si envieu un correu electrònic al nostre RPD: dpo [at] blexr [dot] com

Dades publicades a les xarxes socials

Blexr utilitza els següents canals de xarxes socials en la seva estratègia de màrqueting: FacebookInstagramLinkedIn i Twitter. Sovint publiquem imatges d’activitats de l’empresa en espais públics o privats.

En els espais privats (com una oficina), busquem comptar amb el consentiment de tots els treballadors i no treballadors que participaran a l’activitat i els demanem que signin una carta de consentiment. Si alguna persona no vol donar el seu consentiment, Blexr ho respecta i no penjarà cap fotografia en la qual hi surti aquesta persona.

En els espais públics, el fotògraf/càmera de Blexr anirà degudament identificat i notificarà a les persones que es trobin a la zona que totes les imatges que es prenguin es podran publicar a les xarxes socials. Si alguna persona no se sent còmoda amb la publicació d’imatges seves a les xarxes socials ho haurà d’indicar clarament al fotògraf o al càmera.

Dades de cookies

La pàgina web de Blexr utilitza cookies. Són arxius d’informació anonimitzats que utilitza el vostre navegador i els nostres servidors per identificar que sou una visita recurrent sense necessitat de recollir cap de les vostres dades personals.

Aquesta tecnologia ens permet extraure i guardar la informació analitzable necessària per als paràmetres de la nostra població, però no ens permet conèixer ni recollir dades personals de les persones que visiten la nostra web. Cal saber que tenir les cookies activades a la nostra web ens permet millorar l’experiència dels nostres usuaris ja que així disposem de paràmetres analitzables. No obstant, si no voleu que fem cap seguiment de la vostra activitat, podeu activar el DNT al vostre navegador. Per saber com activar aquesta funció, consulteu la informació que apareix a continuació:
Firefox – https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature
Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-us/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
Microsoft Edge – https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Safari – http://osxdaily.com/2012/08/21/how-to-enable-do-not-track-in-safari-6/

Com evitem les fuites de dades

A Blexr prenem totes les mesures necessàries en matèria d’emmagatzematge de dades i seguretat. Apliquem diverses mesures per garantir que cap tercer no desitjat, ja sigui intern o extern, pugui accedir a les dades que recollim.

En primer lloc, les dades personals que rebem dels candidats a una oferta laboral només són utilitzades i compartides entre l’equip de recursos humans, els responsables de contractació i els seus directors respectius. La taula que apareix a continuació explica com subdividim la informació personal per a ús intern, qui pot accedir a determinades subdivisions d’informació personal i el període de retenció de cada subdivisió.

Només poden accedir al servidor de la pàgina web i a les seves bases de dades el departament de tecnologies de la informació, i això vol dir que s’aplica el mateix nivell de seguretat pel que fa a les dades dels visitants que reben. Tot i que els paràmetres de la nostra població que es creen a partir d’aquestes dades es poden compartir en intern amb unes quantes persones seleccionades amb finalitat d’anàlisi, no es comprometrà la identitat de cap usuari ja que els paràmetres es generen a partir de dades anonimitzades.

Fem còpies de seguretat  de totes les dades que recollim, ja siguin personals o anonimitzades, i totes les còpies de seguretat s’encripten i es protegeixen amb contrasenya per garantir que no hi pugui accedir cap part no desitjada.

La pàgina web de Blexr s’executa amb SSL (Secure Sockets Layer), que és la tecnologia de seguretat estàndard per mantenir la privacitat dels usuaris. SSL crea un enllaç encriptat que s’estableix entre un servidor web i un navegador quan l’usuari inicia una sessió a qualsevol pàgina web compatible amb aquesta tecnologia. Aquest enllaç és l’encarregat de mantenir la privacitat de les dades dels usuaris durant les seves interaccions online.

Per mantenir la pàgina web de Blexr en l’estàndard de seguretat que s’espera de nosaltres, fem auditories de seguretat periòdiques que permeten identificar i corregir el més aviat possible qualsevol problema que pugui sorgir. Encara que les nostres mesures implementades minimitzen molt el risc d’aquest tipus d’incidències, a Blexr creiem en la importància de garantir una seguretat constant.

Què fem si es produeix una fuita de dades

Repetim que a Blexr hem pres totes les mesures possibles dintre dels nostres límits operatius per garantir que no es produeix cap fuita de dades ni cap infracció en les nostres operacions. Tanmateix, reconeixem que no som infal·libles i que en ocasions extremadament rares i malaurades es pot produir una fuita d’aquest tipus, bé per un error humà o bé per circumstàncies que escapen al nostre control.

Entenem i respectem que els nostres usuaris tenen dret a ésser informats d’aquestes situacions i per això són completament transparents amb ells. Si es produeix una fuita de dades, intentem identificar tots els usuaris afectats. Si ho aconseguim, els usuaris reben una notificació per correu electrònic en les 24 hores posteriors a la infracció o la fuita. Si no podem determinar l’abast de la infracció o la fuita, tots els usuaris reben un correu electrònic en 48 hores.

Els vostres drets i les nostres obligacions

Donat que l’objectiu del RGPD és donar als ciutadans de la UE i de l’AEE més control sobre les seves dades, teniu alguns drets que totes les empreses que han obtingut dades vostres han de respectar. Teniu dret a accedir a aquesta informació que es troba guardada en la seva base de dades i podeu limitar-ne o revocar-ne l’accés en qualsevol moment.

A Blexr som plenament conscients de la importància de respectar els drets del RGPD de totes les persones que arriben a la pàgina web de www.blexr.com i la presència de Blexr a les xarxes socials. Com a empresa estem obligats per llei a protegir els vostres drets, tant si busqueu feina com si visiteu la web o sou seguidors a les xarxes socials. Nosaltres hem fet tot el necessari per garantir que els vostres drets es respecten i seguirem fent tot el possible per respectar la nostra obligació legal envers vosaltres de la forma més transparent.

Podeu exercir els següents drets en qualsevol moment en què les vostres dades personals siguin recollides, processades o emmagatzemades:

Dret a aturar el processament de les dades

Si rebem una petició per part vostra de deixar de processar qualsevol dada personal que haguem pogut obtenir amb el vostre consentiment, procedirem a anonimitzar tota la informació relacionada. D’altra banda, notificarem tots els nostres proveïdors tercers que disposin de dades vostres per tal que també executin la vostra petició

Dret d’accés

Podeu demanar-nos que confirmem si tenim alguna dada vostra, o veure tota la informació personal emmagatzemada. Quan se’ns fa arribar una o les dues peticions, rebeu un correu electrònic amb tota la informació vostra que haguem recollit. Per fer-ho, podrem demanar-vos que primer verifiqueu la vostra identitat, i en aquest cas el nostre RPD es posarà directament en contacte amb vosaltres.

Dret de rectificació

Si voleu que fem algun canvi en la vostra informació que tenim guardada, ho podeu demanar i nosaltres satisfarem la petició en els 28 dies posteriors a la vostra notificació. Si cal també farem arribar aquesta comunicació als proveïdors i socis tercers. Això es fa per garantir la coherència i la integritat dels vostres registres a totes les nostres pàgines web afiliades.

Dret a l’oblit

Podeu demanar que Blexr s’oblidi de la vostra identitat. En aquest cas anonimitzarem tota la vostra informació personal en els 28 dies posteriors a la vostra notificació. També farem arribar la vostra petició als proveïdors tercers corresponents.

Dret a restringir el processament

A Blexr ja imposem certes restriccions al processament de dades personals i ho fem reduint tot el processament al mínim operatiu estricte. Si per alguna raó creieu que calen restriccions addicionals, donarem resposta immediatament a la vostra petició i a qualsevol preocupació que pugueu tenir imposant totes les restriccions que estiguin sota el nostre control en els 28 dies posteriors a la vostra notificació.

Dret d’oposició al processament automàtic, inclosa l’elaboració de perfils

Si us oposeu a l’elaboració de perfils de les vostres dades recollides a través del nostre lloc web, o si no voleu rebre cap comunicació automàtica per part de Blexr, només cal que ens feu arribar una petició. Nosaltres respectem el vostre dret a la privacitat i deixarem de posar-nos en contacte en el futur, respectant la vostra petició.

Dret a la portabilitat

Exercir el vostre dret a la portabilitat significa tenir dret a que les vostres dades siguin transmeses. Quan ens ho demaneu, nosaltres transmetem les vostres dades personals existents a una ubicació d’un tercer seguint les vostres instruccions.

Dret a reclamar com s’estan processant les vostres dades

Teniu tot el dret d’assenyalar qualsevol problema que tingueu amb la manera com gestionem les vostres dades personals. Si voleu fer-nos arribar una reclamació pel nostre servei de processament de dades, podeu posar-vos en contacte amb el nostre RPD, a dpo [at] blexr [dot] com, que tramitarà totes les vostres peticions.

Informació de contacte

Si teniu preguntes de caire general sobre la pàgina web de Blexr o si voleu tenir més informació sobre nosaltres, podeu escriure a info [at] blexr [dot] com. Si voleu rebre més informació sobre una de les ofertes de feina, o si voleu saber que cal per formar part de l’equip Blexr, podeu escriure a careers [at] blexr [dot] com Per a consultes sobre dades o si voleu comprovar que estem fent tot el possible per protegir la vostra privacitat, el nostre RPD té totes les respostes: dpo [at] blexr [dot] com

Tota aquesta informació és la Política de privacitat de Blexr.com, versió 1.1, en la seva darrera actualització de maig de 2018. La documentació continguda en aquest document roman vàlida i d’aplicació fins que es carregui una versió més nova a la pàgina web, l’accepteu i substitueixi l’actual.